Soortmanagement-plannen / 
Tijdelijke Natuur

 

Soortmanagementplan

Door het opstellen van soortmanagementplan (SMP) wordt verwoord hoe met de natuurwaarden omgegaan wordt bij een gebiedsdekkende activiteiten.

 

Aan het soortmanagementplan zal een 0-meting ten grondslag liggen. De maatregelen worden in tijd en ruimte verwoord om inzichtelijk te maken dat de soorten en functies in het gebied gewaarborgd zijn. 

 

Tijdelijke Natuur

Bij gebiedsontwikkelingen kan het interessant zijn om een ontheffing Tijdelijke Natuur aan te vragen. Dit zodat natuur  op (braakliggende) terreinen is toegestaan. Zodra hier dan ontwikkeld wordt is het proces doorloop naar ontheffing niet meer benodigd.  Door de Tijdelijke Natuur krijgt natuur dus tijdelijk een kans en loopt geplande activiteit door de aanwezige natuurwaarden  ten tijde van de activiteiten minder vertraging op. 

VRAGEN?
 
Bij gebiedsgerichte aanpakken is in eerste instantie een startoverleg gewenst. Dit om zoveel mogelijk de koers af te stemmen.
 
STARTOVERLEG?
 
Voor wie?

o.a.:

 

Woningbouwverenigingen

Overheidsinstanties

Natuurorganisaties

Gebiedsontwikkelaars

Adviesbureau LIVADI, Tel +31(0)6 51 35 66 37 Schandelo 10, 5941 NH, Velden
Gemeente Venlo, Noord Limburg. KvK: 71546901, per 17-6-2019 75093472