quickscan flora en fauna

ecologisch veldonderzoek

mitigatie/compensatieplannen

ontheffingsaanvragen

soortmanagementplannen

gebiedsgerichte aanpak natuur

natuurinclusief ondernemen

inrichtingsplannen

beheerplannen

BREEAM

juridisch advies Wet natuurbescherming

bos- en natuurbeheer

monitoring

ecologische begeleiding

een schakel in:

- natuuraanneming

- vleermuiskasten

- landgoederenbeheer

- European Tree Worker

- Boom Veiligheids Controle

- Boomeffectanalyse

- Bos- en natuurbeheer

...

GREEP UIT DE DIENSTEN

 

Adviesbureau LIVADI, Tel +31(0)6 51 35 66 37 Schandelo 10, 5941 NH, Velden
Gemeente Venlo, Noord Limburg. KvK: 71546901, per 17-6-2019 75093472