ECOLOGIE, NATUUR & LANDSCHAP

Een breed spectrum met diverse diensten

quickscan flora en fauna

ecologisch veldonderzoek

mitigatie/compensatieplannen

ontheffingsaanvragen

soortmanagementplannen

gebiedsgerichte aanpak natuur

natuurinclusief ondernemen

inrichtingsplannen

beheerplannen

BREEAM

juridisch advies Wet natuurbescherming

bos- en natuurbeheer

monitoring

ecologische begeleiding

een schakel in:

- natuuraanneming

- vleermuiskasten

- landgoederenbeheer

- European Tree Worker

- Boom Veiligheids Controle

- Boomeffectanalyse

- Bos- en natuurbeheer

...

GREEP UIT DE DIENSTEN

 

Top 5  Zeer Mooi Limburg:

kleinschalig cultuurlandschap

mergelgroeves met vleermuizen

bronbossen

heuvel- en terrassenlandschap

unieke flora- en faunasoorten als

vuursalamander, bijeneter, oehoe, adder, wilde kat,  hazelmuis, beekprik, vliegend hert en orchideeën

Adviesbureau LIVADI, Tel +31(0)6 51 35 66 37 Schandelo 10, 5941 NH, Velden
Gemeente Venlo, Noord Limburg. KvK: 75093472