DIENSTEN LIVADI

- open - eerlijk -  transparant - betrouwbaar - effectieve communicatie - creatief denken -

Ecologisch adviesbureau LIVADI zet zich in voor de natuur met Quickscan flora en fauna, natuurtoets en adviezen met betrekking tot de natuurbescherming.

 

Natuurinclusief ontwerpen begint bij LIVADI.

LIVADI ondersteunt in uw ontwerpen, plannen en ideeën zodat alle ecologische aspecten een natuurlijke plaats krijgen in de nieuwe omgeving.

Van ontwerpfase tot en met de realisatiefase. Van plan tot uitvoering. Van beheer tot monitoring.

ECOLOGIE, NATUUR & LANDSCHAP 

 

onafhankelijke advisering: ecologie, natuur en landschap.

 

Bij activiteiten is het veelal van belang dat de ecologische advisering onafhankelijk en betrouwbaar is. Dit om bijvoorbeeld activiteiten ecologisch correct uit te voeren, vertragingen te voorkomen en om een correcte toetsing bij vergunning/ontheffingverlening mogelijk te maken.

 

Adviesbureau LIVADI kan u van dienst zijn van a tot z.

 

Van verkennende onderzoeksfase  (quickscan flora en fauna) naar aanvullend ecologisch veldonderzoek tot  een vergunning of ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming. Tevens kan LIVADI inrichtings- en beheersplannen opstellen, landschappelijke inpassingplannen maken of een blesadvies geven.

boomadvies, natuuraanneming en landgoederenbeheer

Zoekt u een aannemer die voor u de mitigerende maatregelen verzorgt, een timmerman die de kasten voor u maakt, een persoon die uw landgoed correct onderhoudt of beheerd, een boomspecialist / boomklimmer? Neem gerust contact op. Adviesbureau LIVADI kan voor u als schakel dienen en u hierin ontzorgen.

Bedankt! Bericht verzonden.

VRAGEN?
 
EN MEER...
EN MEER...

vergunningverlening

Vanuit de Wet- en regelgeving dient getoetst te worden of aanvragen voldoen aan de gestelde eisen en of een vergunning of ontheffing verleend mag worden.

Dit kunnen toetsingen aan omgevingsvergunningen vanuit de WABO zijn of  ontheffingsaanvragen vanuit de Wet natuurbescherming.

projectleiderschap

Bij projecten gaat het vaak mis bij de communicatie. Door alles bij één bedrijf uit te zetten gaat het proces vaak al beter.

 

Door de jarenlange ervaring als ecoloog en als projectleider in het werkveld van ingenieursbureau's is er een groot netwerk opgebouwd. Hierdoor kan adviesbureau  LIVADI de juiste specialisten van verschillende organisaties adequaat aan de juiste onderdelen koppelen. 

Door een integrale projectleider met een goed en betrouwbaar netwerk kan uw project  uiteraard economisch voordeliger gerealiseerd worden en heeft  u betere signalering van de (integrale) risico's. En dat met toch gewoon één aanspreekpunt.

Een projectleider die alle ballen omhoog houdt van ontwerpfase tot en met de realisatiefase. Van plan tot uitvoering, Van beheer tot monitoring. 

Goede samenwerking en effectieve communicatie.