Adviesbureau LIVADI

- open - eerlijk -  transparant - betrouwbaar - effectieve communicatie - creatief denken -

OVER LIVADI
 
logongbdef300dpigroen.gif

Adviesbureau LIVADI is een bedrijf dat zich sterk maakt om kwaliteit en specialisme te leveren in ecologische  (juridische) advisering en onderzoek.

 

Een passende en werkbare advisering

waarbij samenwerking en

integraal denken een belangrijk facet vormt.

 

Daarnaast streeft adviesbureau LIVADI ernaar om  zoveel mogelijk  vanuit lokale of regionale locatie  te opereren.

 

Adviesbureau LIVADI is lid van brancheorganisatie Netwerk Groene Bureau's. www.netwerkgroenebureaus.nl

 

 

 

 

 

Netwerk Groene Bureau's is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. 

Privacy- en cookieverklaring Adviesbureau LIVADI

 

Adviesbureau LIVADI hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderhavig privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.  Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Adviesbureau LIVADI houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Wat we verzamelen 

Adviesbureau LIVADI houdt alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Als u het contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt voor zolang het nodig is bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Daarnaast kunnen wij de volgende informatie verzamelen: 

 

 • Uw naam

 • Uw contactgegevens zoals een e-mail adres

 • Andere informatie die u actief met ons deelt
   

Cookies

Onze website www.livadi.nl maakt gebruik van cookies. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met het cookiebeleid: https://www.aboutcookies.org. De pop-up van het cookiebeleid wordt enkel bij het eerste bezoek van de website weergegeven.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief versturen per e-mail en/of per post. U kunt zich te allen tijden afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@livadi.nl.

 

Delen met anderen

Adviesbureau LIVADI verstrekt (persoons)gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaren van gegevens

Alle gegevens en informatie wordt niet langer als noodzakelijk bewaard.

 

Wat doen we met de informatie die wij verzamelen? 

Adviesbureau LIVADI verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leggen van direct contact met u om u van dienst te kunnen zijn, zoals overeenkomsten of projecten.

 • Om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere dienstverlening.

 • Het verzenden van een nieuwsbrief.

 • Het verzenden van een digitale uitnodiging voor bijeenkomsten georganiseerd door Adviesbureau LIVADI.

 • Het verzenden van een kerstkaart en/of relatiegeschenk.


Veiligheid 
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan zodat uw privacy zo veel als mogelijk beschermd en gewaarborgd wordt.  

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Adviesbureau LIVADI. Verzoeken hiertoe kunt u sturen naar het emailadres info@livadi.nl. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Adviesbureau LIVADI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom aan te raden deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen

Indien u na het doornemen van de privacyverklaring vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met info@livadi.nl